Fosen Trafikklag ASA – A/S Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fosen Trafikklag ASA (org.nr. 911772191) kjøper 51% av aksjene i A/S Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap (org.nr. 914568331)