Norgesbakeriene AS – Nye Solbrød Bakeri og Konditori AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakeri og konditori

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgesbakeriene AS (org.nr. 986701109), oppkjøp av Nye Solbrød Bakeri og Konditori AS (org.nr. 890301762)