Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS – Gissøy Fisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Laks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS (org.nr. 947607855), oppkjøp av Gissøy Fisk AS (org.nr. 871653682).