Mediehuset Vårt Land AS – AS Distribusjonssentralen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Medievirksomhet, distribusjon og IT-løsninger for mediebransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mediehuset Vårt Land AS (org.nr. 980111741), oppkjøp av AS Distribusjonssentralen (org.nr. 811187372)