FSN Capital Limited Partnership II – Norlandia Omsorg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift av sykehjem, pasient- og sykehotell og hjemmebaserte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

FSN Capital Limited Partnership II (org.nr. LP604 fra Channel Islands), kjøp av aksjer i et nytt holdingselskap Nordic Healthcare Holding AS, som etter avtalen vil kjøpe 100% av aksjene i Norlandia Omsorg AS (org.nr. 979381042)