Ørsta Aqua Systems Holding AS – Arena Aquaculture AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anlegg for fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ørsta Aqua Systems Holding AS (org.nr. 990212163) erverver minst 60% av aksjene i Arena Aquaculture AS (org.nr. 986831142)