Aberdeen Eiendom Holding II AS – Stavanger Airport Hotell AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aberdeen Eiendom Holding II AS (org.nr. 988701300), oppkjøp av Stavanger Airport Hotell AS