Tromsø Maskinforretning AS og Albert E Olsen AS Avdeling Tromsø

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for maskiner og verktøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Tromsø Maskinforretning AS (org.nr. 979 599 765) og Albert E Olsen AS (org.nr. 980 883 116), Avdeling Tromsø, i etterkant av overdragelse av innmaten i denne avdelingen