Bergman & Beving Integration Holding – Tromsø Industrivare og Byens Byggsenter

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industrivarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving Integration Holding AS (org.nr. 888 799 222), aksjekjøp som gir kontroll over fellesforetaket BBIH Nord Norge AS (under stiftelse). Fellesforetaket vil eie samtlige aksjer i Tromsø Industrivare AS (org.nr. 977 550 300) og Byens Byggsenter AS (org.nr. 980 187 403)