Braathen Eiendom Holding AS – Haakon VIIs gate 2 ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Braathen Eiendom Holding AS (org.nr. 990 236 100), oppkjøp av Haakon VIIs gate 2 ANS (org.nr. 945 063 009)