Noble Denton Norge AS – Brevik Engineering AS / Standard Engineering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skipsbyggingsindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Noble Denton Norge AS (org. nr. 929152298) erverver 100 % av aksjene i Brevik Engineering AS (org. nr. 979489056) og Standard Engineering AS (org. nr. 992010975)