Riis Glass & Metall AS – Pilkington Norge AS avdeling Glass og Metall Trondheim

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprise

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Riis Glass & Metall AS (org. nr. 938536562) kjøper igangværende forretningsavdeling i Pilkington Norge AS avdeling Glass og Metall Trondheim (org.nr. 828345672)