NG Kiwi Vestfold Telemark AS – Kjetil Bakkas EFTF AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Vestfold Telemark AS (org. nr. 984981384) erverver virksomheten i Kjetil Bakkas EFTF AS (org. nr. 982355060)