Torghatten Nord AS – Hurtigruten ASA ferjer og hurtigbåter

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Persontransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Torghatten Nord AS (org. nr. 993205117) erverver deler av virksomheten i Hurtigruten ASA ferjer og hurtigbåter (org. nr. 914904633)