Olav Thon Eiendomsselskap ASA / Vital Forsikring ASA – Thon Sørlandsparken AS / Vital Sørlandssenteret AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Olav Thon Eiendomsselskap ASA (org. nr. 914594685) oppretter joint venture med Vital Forsikring ASA (org. nr. 914782007) og stifter Sørlandssenteret DA som igjen oppretter Sørlandssenteret Holding AS. Deretter kjøper Sørlandssenteret Holding AS alle aksjene i Thon Sørlandsparken AS (org. nr. 986958479) og Vital Sørlandssenteret AS (org. nr. 992670800)