Peab AB – Peab Industri AB / Peab Norge AS / Peab Industri Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varer og tjenester til bygg- og anleggsbransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Peab AB (org. nr. 556061-4330, Sverige) erverver 100 % av aksjene i følgende foretak