PricewaterhouseCoopers AS – Systemrevisjon AS / Systemrevisjon Nord-Trøndelag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjonsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

PricewaterhouseCoopers AS (org. nr. 987009713) kjøper Systemrevisjon AS (org. nr. 929202163) og Systemrevisjon Nord-Trøndelag AS (org. nr. 967935956)