Veolia Miljø Gjenvinning AS – Kragerø Renovasjon & Containerservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallshåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veolia Miljø Gjenvinning AS (org. nr. 937270062) kjøper alle aktiva i Kragerø Renovasjon & Containerservice AS (org. nr. 957151701)