First Reserve XII Advisors, L.L.C. / DOF ASA – DOF Subsea ASA / DOF Installer ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Enginering services

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

First Reserve XII Advisors, L.L.C. (org. nr. N/A USA) og DOF ASA (org. nr. 935349230) erverver felles kontroll i DOF Subsea ASA (org. nr. 988263419) og DOF Installer ASA (org. nr. 990512663)