Grenland Sport Holding AS / Setretangen Holding AS / Teksas Holding AS / Håkon Holtskog AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sprotsbutikker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Grenland Sport Holding AS (org. nr. 988228788), Setretangen Holding AS (org. nr. 892815062), Teksas Holding AS (org. nr. 992815051) og Håkon Holtskog (org. nr. 989201360) fusjonerer og blir Grenland Sport Holding AS.