Peab Industri Norge AS – Nordenfjeldske Spunt og Peleservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester innenfor bolig, næring og infrastruktur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Peab Industri Norge AS (org. nr. 990609527) erverver 100 % av aksjene i Nordenfjeldske Spunt og Peleservice AS (org. nr. 916964145)