NorgesGruppen ASA / Euro Sko Norge AS – Euro Sko Group Sverige AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skobutikker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesGruppen ASA (org. nr. 819731322) og Euro Sko Norge AS (org. nr. 976516575) etablerer varig felles kontroll i Euro Sko Group Sverige AB (org. nr. 556549-4175, Sverige)