Fepco 1 AS / Herkules Equity Fund II – Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salte snacks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fepco 1 AS (org.nr. 991408541, kontrollert av Herkules Equity Fund II), erverver virksomheten i salte snacks i Norden og Baltikum fra Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (org.nr. CH-0203000864-2, Schweiz)