Securitas Direct AS – Hafslund Sikkerhet Privat AS / Hafslund Boligteknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Alarmsystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Securitas Direct AS (org.nr. 929120825), oppkjøp av Hafslund Sikkerhet Privat AS (org.nr. 966816406) og Hafslund Boligteknikk AS (org.nr. 989830465)