Thermotrans AS / Måkestad Engros AS – KI GA Kiosk og Gatekjøkkengrossisten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av engrosvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thermotrans AS (org. nr. 991520880) og Måkestad Engros AS (org. nr. 981521935) erverver 100 % av aksjene i KI GA Kiosk og Gatekjøkkengrossisten AS (org. nr. 956958059)