Segulah Stellata Holding AB – Gunnebo Industrier AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Løfteutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Segulah Stellata Holding AB (org. nr. 556759-4741, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Gunnebo Industrier AB (org. nr. 556324-9183, Sverige)