Glitnir Capital Investments EHF – Nopco Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av kjemikalier til treforedlings- og papirindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Glitnir Capital Investments EHF (org. nr. 511004-2170, Island) erverver kontroll i Nopco Holding AS (org. nr. 991145664)