Catella Real Estate AG – Innspurten 9 (Helsfyr Panorama)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Catella Real Estate AG, Tyskland erverver følgende eiendom