Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as – Reco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innsamling og transport av avfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (org. nr. 974429500) kjøper Reco AS (org. nr. 842886252)