Nr1 Adressa – Trykk Orkanger AS – Norsk Avisdrift AS / NorPost Midt-Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avisutgivelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nr1 Adressa – Trykk Orkanger AS (org. nr. 991342397) erverver alle aksjene i Norsk Avisdrift AS (org. nr. 978661742) og NorPost Midt-Norge AS (org. nr. 976389905)