Coop Norge AS / Carl Evensen Holding AS – Joh Weydahl AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og videresalg av ost

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Norge AS (org. nr. 961271460) og Carl Evensen Holding AS (org. nr. 988522910) erverver felles kontroll i Joh Weydahl AS (org. nr. 917326266)