Namsos Trafikkselskap Investering Sjø II AS – FosenNamsos Sjø AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Investering i skipsfart, fergedrift og annen transportvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Namsos Trafikkselskap Investering Sjø II AS (org. nr. 992640472) fusjonerer med FosenNamsos Sjø AS (org. nr. 992620447)