Dresser-Rand Energy (UK) Limited – Peter Brotherhood Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Service og vedlikeholdsutstyr til dampturbiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dresser-Rand Energy (UK) Limited (org. nr. 06628833, UK) erverver aktiva i Peter Brotherhood Limited (org. nr. 00096092, UK)