VAMI AS / Josefsson Holding AS / Josefsson Utvikling AS – Josefsson Frisør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Frisør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VAMI AS (org. nr. 991455701) har inngått avtale med Josefsson Holding AS (org. nr. 983873456) og Josefsson Utvikling AS (org. nr. 983089445) om erverv av 100 % av aksjene i Josefsson Frisør AS (org. nr. 957723616)