Norsk Medisinaldepot AS – Evenskjer / Liland Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Apotekvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Medisinaldepot AS (org. nr. 965336796) erverver 51 % av aksjene i Evenskjer / Liland Apotek AS (org. nr. 888966552)