Hitec Products Anzett AS u.s. – Hitec Products AS / Anzett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og produksjon innenfor produktgruppene brann, kjemikalier og hydraulikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hitec Products Anzett AS u.s. erverver 100 % av aksjene i Hitec Products AS (org. nr. 984896638) og Anzett AS (org. nr. 976049365)