Oy Eniro Finland AB / Aller Julkaisut OY – Suomi24 OY

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Internettportal

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oy Eniro Finland AB (org. nr. 0100130-4, Finland) og Aller Julkaisut OY (org. nr 0872238-2, Finland) inngår felles eie av Suomi24 OY (org. nr. 2154432-2, Finland) ved at Aller Julkaisut OY erverver 50 % av aksjene i