Innherredsveien 1C AS – Norske Handelsparker AS / Voll Studentby AS / Nye Voll Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppføring, drift og forvaltning av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Innherredsveien 1C AS (org. nr. 947154370) kjøper Norske Handelsparker AS (org. nr. 992461152), Voll Studentby AS (org. nr. 976591884) og Nye Voll Invest AS (org. nr. 991319441)