Validus AS – Stiftelsen Helios Jordbruks- og Naturprodukter / Helios Distribusjon AS / Heliosbutikken AS / Helios Colosseum AS / Tønsberg Helios Jordbruks- og Naturprodukter BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Økologiske matvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Validus AS – Stiftelsen Helios Jordbruks- og Naturprodukter (org. nr. 975921506), Helios Distribusjon AS (org. nr. 977222478), Heliosbutikken AS (org. nr. 956742544), Helios Colosseum AS (org. nr. 982608104) og Tønsberg Helios Jordbruks- og Naturprodukter BA(org. nr. 958079966).Validus AS (org. nr. 974484838) erverver deler av virksomheten i Helioskonsernet gjennom nyopprettede Helios Engros AS (org. nr. 992556870)