Coor Service Management AB – SAS Facility Management AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Arbeidsplasservice og tjenester knyttet til fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coor Service Management AB (org. nr. 556084-6783, Sverige) erverver 100 % av aksjene i SAS Facility Management AB (org.nr 556663-7004, Sverige)