Coop Kjøpesenter AS/Coop Eiendom Utvikling AS/Coop Eiendom AS – Innlandet Eiendomsutvikling AS/IEU Forvaltning AS/Conseptbygg AS/Rushøgda Kjøpesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøp, salg, forvaltning og utleie av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Kjøpesenter AS (org. nr. 988817503) erverver 50 % av aksjene i Rushøgda Kjøpesenter AS (org. nr. 984032315). Coop Eiendom Utvikling AS (org. nr. 954317927)erverver 50 % av aksjene i IEU Forvaltning AS (org. nr. 987614684). Coop Eiendom AS (org. nr. 988445177) erverver 25 % av aksjene i Conseptbygg AS (org. nr. 985336598)og 50 % av aksjene i Innlandet Eiendomsutvikling AS (org. nr. 992052457)