Lerøy Midnor AS – Midsundfisk AS akvakulturtillatelser : MAK 0001 / MMD 001 / MSØ 003

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Akvakulturtillatelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status