A/L Orkla Kornsilo og Mølne – Lundemo Samvirkelags Mølle

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av fòr til husdyrhold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

A/L Orkla Kornsilo og Mølne (org. nr. 953852675) kjøper Lundemo Samvirkelags Mølle (org. nr. 950509465)