PricewaterhouseCoopers AS – Berg og Hammervik AS / Facta Revisjon Finnmark AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjon og rådgivningsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

PricewaterhouseCoopers AS (org. nr. 987009713) kjøper virksomheten i Berg og Hammervik AS (org. nr. 970904492) og Facta Revisjon Finnmark AS (org. nr. 981401131)