Veidekke Gjenvinning AS – Ødegaard Olav Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Containerutleie, transport og håndtering av avfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veidekke Gjenvinning AS (org. nr. 980890333) kjøper Ødegaard Olav Transport AS (org. nr. 944446400)