Alta Kraftlag AL / Hammerfest Energi AS – Jan E. Hansen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alta Kraftlag AL (org. nr. 971029390) og Hammerfest Energi AS (org. nr. 986950281) kjøper Jan E. Hansen AS (org. nr. 979865554)