Bergens Tidende AS – Vestnytt AS / Mediatrykk AS / Forlaget Strilen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avisutgivelse og trykking

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergens Tidende AS (org. nr. 910506683) erverver 67,1 % av aksjene i Vestnytt AS (org. nr. 979121636), 100 % av aksjene i Mediatrykk AS (org. nr. 850860262) og 67,2 % av aksjene i Forlaget Strilen AS (org. nr. 950231998)