Norske Handelsparker AS – Nye Voll Invest AS / Voll Studentby AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hybeldrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norske Handelsparker AS som er stiftet av Fjordgløtt Invest AS (org. nr. 986941908) og Lord Eiendom AS (org. nr. 983465390) erverver samtlige aksjer i Nye Voll Invest AS (org. nr. 991319441) og Voll Studentby AS (org. nr. 976591884)