GameStop Europe Holdings SARL – Free Record Shop Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hjemmeunderholdning; musikk, film og spill

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

GameStop Europe Holdings SARL erverver 100 % av aksjene i Free Record Shop Norway AS (org. nr. 971198877)