Jæren Dekk AS – Alfred Solberg AS / TFSM Solberg Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jæren Dekk AS (org. nr. 989176226) kjøper Alfred Solberg AS (org. nr. 916080786) og TFSM Solberg Eiendom AS (org. nr. 981513142)